Dış Çephe Temizliği Nasıl Yapılır

Dış Cephe Temizliğinde Dikkat Noktaları

Dış cephe temizliği, irili ufaklı tüm binaların cephelerinde zamanla dış etkenler sonucunda biriken kir katmanlarından arındırılması için bir dizi tekniklerin ve işlemlerin uygulanması demektir. Binaların, buna bağlı olarak da tüm şehrin ve ülkenin estetik olarak değer kazanması için yerine getirilmesi gereken unsurlardan önemli ve öncelikli olanlarından biri de dış cephe temizliğidir. Bu işlem doğru yapıldığında hem binaya değer katar, hem de binanın yıpranmasını geciktirmiş olur. Dış cephe temizliğine başlanmadan önce bazı faktörlerin bilinmesi gerekmektedir.

Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz :

Kir özelliklerine göre temizlik : Binalar, bulundukları bölgenin taşıdığı özelliklere göre değişebilen partiküllerin cephe üzerinde birikmesiyle kirlenirler. Bunların başlıcaları toz, is, yağ, kimyasal atık zerrecikleri, kuş pislikleri v.b. dir. Bu partiküller, zaman içerisinde yağmur, rüzgar, kar, sis ve güneş gibi etkenlerle bina yüzeyine yapışarak sertleşirler. İlk evresi daha uzun zaman alan bu birikme kirlere daha kolay tutunacak alan sağlamaya başlar ve zaman geçtikçe yüzey kirlenmesi daha hızlı gelişir. Kirlenmeyi sağlayan zerreciklerin özelliklerinin doğru tespit edilmesi, temizlenmelerindeki yöntemi ve kimyasalları belirlemede önem taşımaktadır.

Cephe kaplama malzemesine göre temizlik : Binaların cephelerine dekoratif amaçlı çeşitli kaplama malzemeleri uygulanmaktadır. Düz sıva, gözenekli sıva, alüminyum, ahşap, mermer ve granit gibi çeşitli taşlar, çeşitli siding malzemeleri bunların başlıcalarıdır. Kir kazıma yöntemini ve uygulanacak kimyasal temizlik malzemesini belirlemede cephe kaplama malzemesinin özelliklerinin bilinmesinin yanı sıra dekoratif olarak düz, gözenekli, yivli, nişli olması da önem taşımaktadır.

Zamana göre temizlik : Binanın kirli kaldığı sürenin belirlenmesi de önem taşımaktadır. Kirler, zamana bağlı olarak daha fazla birikirler. Rüzgar ve güneşin etkisiyle de gittikçe sertleşerek adeta taşlaşırlar. Bunu yanı sıra zaman uzadıkça bina yüzeyinde biriken kirlerin çeşitliliği de artabilir.

Tüm bu faktörler göz önüne alınarak bina yüzeylerine önce fiziki yöntemler uygulanarak temizleme yapılır. Bunun ardından uygun kimyasallar kullanılarak bina kirlerinden tamamen arındırılır ya da boyanır. Bu işlemler sırasında işçi güvenliği kurallarının da tam olarak uygulanmasının sağlanması gerekmektedir.


Tümü